O KARATEU


Karate je potekao sa otoka Okinawe. To je drevna istočnjačka vještina samoobrane bez oružja. U prijevodu znači “prazna ruka”.

Svoj razvojni put karate je započeo u 6. stoljeću kada su kineski svećenici u tajnosti samostana vježbanjem određenih pokreta poboljšavali svoje fizičke i psihičke sposobnosti.

Tijekom stoljeća to je preraslo u vještinu borenja bez oružja, koja se pokazala itekako korisnom nakon što je u 14. st. donesen zakon o zabrani upotrebe bilo kakvog oružja.

Karate se počeo sve više vježbati u tajnosti samostana i katakombi te koristiti u svrhe obrane sela i obitelji, ali i kao način samoobrane.

Karate je kao vještinu samoobrane 1922. godine javnosti predstavio Gichin Funakoshi iz Okinawe.
Funakoshi je u Tokiju demonstrirao svoj karate ljudima koji su bili iznenađeni prikazanom snagom i tehnikom.

Na svom putu sa Okinawe, preko Japana i Kine, do današnjih dana karate je mijenjao svoje obličje. Nekada mistična borilačka vještina, karate je nadišao sve društvene i rasne granice te je danas jedan od najpopularnijih sportova u svijetu. Najrašireniji stilovi su Shotokan, Shito ryu, Wado ryu i Goju ryu.

U Svjetsku karate federaciju (WKF), priznatu od strane Međunarodnog olimpijskog odbora, udružano je 180 zemalja, dok je u Hrvatski karate savez udruženo 160 karate klubova.